Hvad er fossile brændstoffer?

Fossile brændstoffer er kul, olie og naturgas som er rester af planter eller døde dyr som levede for mere end 100 millioner år siden. Kul er forstenede planter, som voksede i sumpskove på land. Olie og naturgas er dannet af små alger, der engang levede i havet.

Når planter og døde dyr rådner, opløses de stoffer, som de består af. Men bl.a. kulstoffet og svovlen i de fossile brændsler blev gemt, ved at planter og plankton blev begravet under hårdt tryk, iltfattige forhold og dermed trukket ud af naturens kredsløb. Derfor kan energien i dag, mange millioner år senere. Energien består især af kulstof, men også brint, kvælstof og ilt.

Når man fyrer med fossile brændsler, kommer der kuldioxid (CO2) i røgen. Kuldioxid er ikke farligt. Bl.a. bruger planterne det til at vokse af vha. fotosyntesen, men det er med til at øge drivhuseffekten.

Lær mere

https://projekter.au.dk/havet/forloeb/forloebsoversigt/havets-energi/fossile-braendstoffer/fossile-braendstoffer/