Hvad er fossile brændstoffer?

Fossile brændstoffer er kul, olie og naturgas som er rester af planter eller døde dyr som levede for mere end 100 millioner år siden. Kul er forstenede planter, som voksede i sumpskove på land. Olie og naturgas er dannet af små alger, der engang levede i havet.

Når planter og døde dyr rådner, opløses de stoffer, som de består af. Men bl.a. kulstoffet og svovlen i de fossile brændsler blev gemt, ved at planter og plankton blev begravet under hårdt tryk, iltfattige forhold og dermed trukket ud af naturens kredsløb. Derfor kan energien i dag, mange millioner år senere. Energien består især af kulstof, men også brint, kvælstof og ilt.

Når man fyrer med fossile brændsler, kommer der kuldioxid (CO2) i røgen. Kuldioxid er ikke farligt. Bl.a. bruger planterne det til at vokse af vha. fotosyntesen, men det er med til at øge drivhuseffekten.

Lær mere

https://projekter.au.dk/havet/forloeb/forloebsoversigt/havets-energi/fossile-braendstoffer/fossile-braendstoffer/

Du har sikkert hørt betegnelsen “fossile brændstoffer” før. Men hvad betyder denne betegnelse overhovedet? Hvordan dannes fossile brændstoffer? Og hvorfor er det så skadeligt for miljøet at afbrænde fossile brændstoffer?

Læs mere

Fossile brændstoffer er naturgas, kul og olie, og de spiller alle en kæmpe rolle i vores hverdag. Den energi, som vi mennesker henter fra disse fossile brændstoffer, gør det muligt for os at udføre forskellige opgaver, som ville være helt umulige at gennemføre blot med håndkraft. Tag bare bilen som eksempel. Vi har altså gavn af disse brændstoffer, men hvordan bruger vi egentlig fossile brændstoffer, og kan vi i fremtiden blive ved med at bruge dem, som vi gør i dag?

Læs mere

Fossile brændstoffer er en begrænset ressource. Denne ressourceknaphed betyder, at vi en dag vil løbe tør for de fossile brændstoffer, og vi må derfor være kreative, hvis vi vil fortsætte med det forbrug, som vi har i dag. Vi må søge grønne og alternative former for energikilder. Men hvornår vil vi løbe helt løbe tør for fossile brændstoffer?

Læs mere

Fossile brændstoffer er kul, olie og naturgas. Disse brændstoffer frigiver en masse CO2, når de afbrændes. Denne CO2 stammer oprindeligt fra døde planter og døde dyr, som har ligget på havbunden og er blevet omdannet til de fossile brændstoffer. Denne afbrænding og dens udledning af CO2 har store konsekvenser for naturen. Men hvordan påvirker fossile brændstoffer egentlig naturen helt konkret?

Læs mere