Hvordan virker vandkraft?

På globalt plan bliver der i dag brugt store mængder strøm for at holde samfundene i gang. Heldigvis er der de senere år kommet et langt større fokus på at producere så meget strøm som muligt fra vedvarende energikilder, således vi kan undgå at udlede for meget Co2 i atmosfæren, som kan skade jordkloden. Når der bliver produceret strøm fra energikilder som olie, kul og gas, bliver der udledt betydelige mængder af Co2 ud i atmosfæren, mens de vedvarende energikilder som sol, vind og vand er langt mere klimavenlige. En af de vedvarende energikilder, som bliver udnyttet mest verden over, er vandkraft. Selvom vandkraft kun udgør under 1% af den samlede energiproduktion i Danmark, er der flere steder i verden, heriblandt Norge, USA og Kina, hvor vandkraft udgør store dele af landets samlede energiproduktion. Vandkraft er blevet udnyttet af mennesker i århundreder, og måske er det derfor, at den på globalt plan er en af de energikilder, der bliver udnyttet mest. Herunder kan du læse mere om vandkraft, og hvordan energikilden virker.

Hvad er vandkraft?

Vandkraft dækker over den energi, der bliver produceret, når vandet bevæger sig. Ligesom bevægende luft fra eksempelvis vindmøller kan bruges til at producere energi, kan bevægende vand på samme måde anvendes til energiproduktion. Det er altså den kinetiske energi, der kan bruges til at producere elektricitet. Energien bliver skabt, når vandet enten falder eller strømmer gennem floder, vandløb eller åer. For at producere så meget strøm som muligt via vandkraft, er det afgørende, at der er stor højdeforskel fra det opdæmmende vand til turbinerne, og at der strømmer så meget vand gennem turbinerne som muligt. Dette kan effektiviseres gennem vandkraftværker, hvilke der findes mange af rundt omkring i verden.

Sådan producerer vandkraft energi

Når vandkraft skal omdannes til at producere energi, sker det ved, at højdeforskellen mellem vandets udspring og vandet udløb udnyttes, og vandet enten falder eller strømmer gennem en såkaldt vandturbine, som drejer rundt og omdanner den bevægende energi til elektrisk strøm. Når vandkraft producerer energi, sker det gennem turbinen i et vandkraftværk. Turbinen i et vandkraftværk fungerer på akkurat samme måde, som når turbinen i en vindmølle producerer strøm ved hjælp af vinden. Her er det bare vand, der skubbes imod bladene i vandkraftværkets turbine, således turbinen drejer rundt. Turbinens aksel forbinder turbinen til generatoren, og når generatoren drejer rundt, bliver der produceret elektrisk strøm. Den elektriske generator omdanner altså den kinetiske energi til elektrisk energi.