Undervisning

Grundskole til undervisningsforløb
Energimuseet tilbyder flere forskellige rundvisninger og undervisningsforløb. Indhold og formidling målrettes klassetrin og elevernes forudsætninger.