Ungdomsuddannelse

Vi kan tilbyde følgende undervisningsforløb til grundskoler.

For spørgsmål eller booking kontakt skoletjenesten.

For skoler i Viborg Kommune er det muligt at søge tilskud til transport via dette link www.klcviborg.dk/transport

Tangeværket og naturen

 • Emner: Bæredygtighed, CO2-nautralitet, strøm, dyre- og planteliv, naturgeografi og vedvarende energi
 • Fag: Fysik, kemi, biologi, geografi, historie, samfundsfag.
 • Varighed: 1 time
 • Antal deltagere: Maks. 30 deltagere
 • Pris: 600 kr.

Hvordan udnytter man Gudenåens vand til at lave strøm? Vi kommer forbi turbiner og generatorer og oplever hvordan vand kan blive til strøm.

Turen går også forbi Tange sø, Danmarks største kunstige sø, og fisketrappen, hvor eleverne involveres i debatten om bæredygtighed og grøn omstilling

Byg og test vindmøller

 • Emner: HandsOn, vindenergi, strøm
 • Fag: Fysik
 • Varighed: 1 time
 • Antal deltagere: Maks 30 deltagere
 • Pris: 600 kr.

Hvordan bygger man en vindmølle? Et praktisk HandsOn-undervisningsforløb, hvor eleverne selv skal bygge og teste vindmøller. I grupper samarbejder eleverne om at bygge vindmøller og efterfølgende teste dem i en vindtunnel ved forskellige vindhastigheder.

Arbejdet er med fokus på samarbejde, og fagligheden er bred, så alle kan være med. Forløbet kan med fordel kombineres med rundvisningen omkring vindenergi.

Vindmølleeksperten

 • Emner: HandsOn, vindenergi, strøm, danske iværksættere
 • Fag: fysik, historie
 • Varighed: 3 timer
 • Antal deltagere: Maks 30 deltagere
 • Pris: 1.350 kr.

Hvordan bygger man en vindmølle? Et praktisk HandsOn-forløb, hvor eleverne skal samarbejde om at bygge vindmøller. Temaet indledes med en fælles introduktion til vindenergi og rundvisning om vindmøllernes historie. Herefter skal eleverne i grupper bygge og systematisk teste deres vindmøller. Løbende sammenligner vi testene og snakker om, hvad resultaterne betyder.

Vindenergi

 • Emner: Vindenergi, vindmøller, danske iværksættere
 • Fag: Historie, fysik
 • Varighed: 1 time
 • Antal deltagere: Maks 30 deltagere
 • Pris: 600 kr.

Hør historien om Danmark og vindmøllerne. I denne rundvisning får eleverne viden om vindmøllernes historie og fremtid. Hvad er vedvarende energi? Hvor kommer vinden fra og hvordan fungerer en vindmølle? Hvem fandt på at udnytte vindens energi? Rundvisningen giver en introduktion til de mest berømte vindmøller i Danmark.

Lyn og torden

 • Emner: Lyn, torden, strøm, sikkerhed, atomer, trådløs kommunikation
 • Fag: Fysik, historie
 • Varighed: 30 min
 • Antal deltagere: Maks 70 deltagere
 • Pris: 350 kr.

Hør om lyn og torden og oplev demonstration af lyn i Niels Bohr Tårnet.

Vi sætter gang i Niels Bohrs Van de Graff-maskine, som han i sin tid brugte til forsøg. Bagefter slår Nikola Teslas spole gnister, og I kan høre fortællingen om trådløse signaler. Vi slutter af med højt hår.

Da Danmark fik strøm – Dampmaskinen

 • Emner: Strøm, bæredygtighed, kul og olie
 • Fag: Fysik, biologi, historie, samfundsfag.
 • Varighed: 1 time
 • Antal deltagere: Maks 30 deltagere
 • Pris: 600 kr.

Med udgangspunkt i museets dampmaskine fra 1895 ser vi på, hvordan strømmen blev produceret, hvad den har været brugt til og hvilke typer brændsler, der er anvendt. Alt dette sættes i sammenhæng med bæredygtig energi. Eleverne inddrages aktivt i undervisningen. Blandt andet udvælges et mandskab med de rette evner til at styre dampmaskinen.

Energidag

 • Emner: Vandkraft, solenergi, vindenergi og strøm
 • Fag: Fysik, geografi, historie, samfundsfag.
 • Varighed: 3 timer
 • Antal deltagere: Maks 30 deltagere
 • Pris: 1350 kr.

Hvad er energi, og hvor kommer den fra? I dette undervisningsforløb er eleverne med til at undersøge og finde frem til svarene.

Energidagen tager  udgangspunkt i Tangeværket med vandkraft, men dagen kombineres også med vind- og solenergi. Forud for besøget vil det være en fordel, hvis eleverne kender til begreberne energi, effekt, joule og watt.

Kontakt skoletjenesten

Vi tilpasser undervisningen efter niveau og fag