Hvordan udnytter vi vindenergi?

I dag bruger vi enorme mængder strøm for at holde samfundet i gang, og derfor kræver det, at vi i højere grad kan producere strøm fra energikilder, der ikke udleder for meget Co2 ud i atmosfæren. Der bliver lavet strøm fra mange forskellige kilder, hvoraf olie, kul og gas er nogle af de energikilder, der udleder mest Co2. For at mindske forureningen bliver der i dag derfor i højere grad produceret strøm fra mere klimavenlige energikilder som eksempelvis sol og vind. Netop vindenergi er vi gode til at anvende i Danmark til at lave strøm, og det er en stor fordel, fordi vindenergi også kaldes for vedvarende energi, og vindmøller forventes at blæse og dermed producere strøm i mange år ud i fremtiden. En af de store udfordringer for fremtiden er nemlig, hvordan der kan udvikles et energisystem, som kan dække verdens energibehov på en klimavenlig måde. Selvom der i Danmark produceres så meget vindenergi, at vindmøllerne dækker næsten halvdelen af det danske elforbrug, så er der stadig en række metoder, man kan anvende for at udnytte vindenergien i en endnu højere grad. Det kan du læse mere om herunder.

Flyt vindmøllerne til havs

For at udnytte vindenergien har flere lande, inklusiv Danmark, planer om at etablere flere store vindmølleparker ude på havet. Mange lande har allerede opført mange flere vindmøller til havs, mens andre lande stadig er i processen. Det er en stor fordel at flytte vindmøller ud på havet, fordi der til havs er meget højere vindstyrker, som kan få vindmøllerne til at dreje hurtigere rundt og dermed producere mere strøm. Derudover er der ude på havet også færre gener for vindmøllerne i form af støj, hvilket også er med til at øge deres ydeevne. For at energien fra vindmøllerne kan fungere optimalt, er der også højere krav til de materialer, som vindmøllerne bliver fremstillet af, fordi de skal kunne modstå den kraftige vind samt al det vand, de bliver udsat for.

Forbedret effektivitet

En anden måde, hvorpå vi kan udnytte vindenergi, er ved hjælp af nanoteknologi, som kan hjælpe med at forbedre effektiviteten af vindenergien. Det fungerer i den forstand, at der til vindmøllerne er udviklet nogle særlige smøremidler til turbinerne, som indeholder nanopartikler, som kan være med til at undgå, at der er for meget energi, som går til spilde. Derudover kan man ved hjælp af nanoteknologi udvikle materialer, således holdbarheden øges, og man har mulighed for at udvinde energi ved en lavere vindstyrke, som dermed koster færre penge.