Hvor meget vindenergi producerer vi i Danmark?

I nutidens samfund bruger vi enorme mængder strøm til at holde samfundet i gang. Samtidig er der i dag en del flere måder, hvorpå man kan lave strøm, end der var for bare 50 eller 100 år siden. Man kan lave strøm fra mange forskellige kilder som eksempelvis olie, kul, gas, sol og vind. I Danmark er vi især kendt for at anvende vindens energi til at lave strøm ved hjælp af vindmøller. Vindenergi kaldes også for vedvarende energi, fordi man regner med, at vindmøller vil blive ved at blæse i mange millioner år endnu. Samtidig er vindenergi også yderst klimavenligt. Danmark er et stort forbillede, når det kommer til at anvende vindenergi til at producere strøm, og i Danmark har man opstillet vindmøller på land siden 1970’erne, hvilket betyder, at vindmøllerne i Danmark er vokset markant siden da, både i antal og i kapacitet.

En klimavenlig energi

At producere strøm via vindenergi har flere fordele, hvoraf en af de vigtigste er, at vindkraft er en af de energikilder, der belaster klimaet mindst og som udleder meget små mængder Co2 ud til atmosfæren. Dette er en kæmpe fordel for fremtidens energiproduktion, fordi vind er en vedvarende naturressource, der ikke slipper op. I Danmark er der potentiale for, at vi kan klare os med kun at producere vindenergi, fordi Danmark har så stor adgang til vindressourcer, at det er stort nok til at dække det samlede energibehov i landet. Det betyder, at vi har mulighed for at erstatte de mere klimaskadelige energikilder som kul, olie og biogas, så vi kan bidrage til at mindske udledningen af Co2 og dermed beskytte klimaet. For at understrege, hvor klimavenlig vindenergi er, kan man undersøge, hvor meget Co2 det koster at producere en kWh. Her kan man se, at produktionen af el via vindenergi udleder 12 gram Co2 pr. kWh, hvorimod produktionen af el via kul udleder hele 820 gram. Dermed er det tydeligt, at vindenergi er en aldeles klimavenlig energikilde.

Så meget vindenergi bruger Danmark

I Danmark produceres der rigtig meget vindenergi. De danske vindmøller er den energikilde, der bidrager mest til produktionen af el, og det afspejles i det faktum, at i 2019 dækkede de danske vindmøller, hvad der svarer til 47,2% af det danske elforbrug. Det er et godt stykke over 2017, som var det seneste rekordår, hvor vindmøller dækkede 43,5% af det danske elforbrug. Dermed er det altså nu næsten halvdelen af Danmarks elforbrug, der produceres via vindmøller. Danmark er altså godt på vej mod målet om at være Co2-neutral inden 2050.