Hvad er vindkraft?

Historien om det danske vindmølleeventyr begynder i 1891 på Askov Højskole med fysikeren Poul la Cour, der blev kaldt “Danmarks Edison”. Poul la Cour var den første i Danmark, der satte en generator i en vindmølle og brugte møllen til at lave elektricitet. Samtidig uddannede han elektrikere og gjorde det muligt for bønder og håndværkere at lave små elværker rundt om i landet. En af hans elever var Johannes Juul, der 40 år efter sit ophold på Askov Højskole byggede Gedsermøllen.

Gedsermøllen kørte fra 1957-67 og blev igen sat i drift i en periode i 1978, da oliekrisen skabte øget interessen for vindkraft. På det tidspunkt var det den første store vekselstrømsmølle, der havde produceret el gennem flere år, da andre møller af samme størrelse blæste i stykker. Gedsermøllen var et stort teknologisk gennembrud, fordi den fastlagde det moderne vindmølledesign. Ligesom alle møller, der laves i dag, havde den tre vinger, som vender op imod vinden. Derudover havde møllen bremseklapper på vingerne der også var stall-regulerede. Stall-regulerede vinger er bygget, så når vinden bliver meget stærk, begynder luften at lave hvirvler bag møllevingerne, så kraften på vingerne bliver mindre. Mange danske vindmøller bygges i dag efter de samme principper, og man kan således betragte Gedsermøllen som alle danske møllers bedstemor.

Danmark var også verdens første land til at sætte vindmøller ud i havet. Ud for Vindby på Lolland placerede man i 1991 11 stks 450 kW vindmøller. I dag er vindmøllerne mere end 20 gange stærkere end dem der blev rejst i 1991. På de store vindmøller er vingerne helt op til 90 m lange og møllerne er nu oppe på 13 MW. Ved Østerild i Nordjylland testes nye vindmøller som stadig bliver større.

Vindkraft dækker i dag ca 18 % af Danmarks energiforbrug men dækker kun 2 % på verdensplan til trods for stor vækst. Kina og USA er de lande i verden der forøger deres vindmøllekapacitet hurtigst i øjeblikket.

I nutidens samfund bruger vi enorme mængder strøm til at holde samfundet i gang. Samtidig er der i dag en del flere måder, hvorpå man kan lave strøm, end der var for bare 50 eller 100 år siden. Man kan lave strøm fra mange forskellige kilder som eksempelvis olie, kul, gas, sol og vind. I Danmark er vi især kendt for at anvende vindens energi til at lave strøm ved hjælp af vindmøller. Vindenergi kaldes også for vedvarende energi, fordi man regner med, at vindmøller vil blive ved at blæse i mange millioner år endnu. Samtidig er vindenergi også yderst klimavenligt. Danmark er et stort forbillede, når det kommer til at anvende vindenergi til at producere strøm, og i Danmark har man opstillet vindmøller på land siden 1970’erne, hvilket betyder, at vindmøllerne i Danmark er vokset markant siden da, både i antal og i kapacitet.

Læs mere

I dag bruger vi enorme mængder strøm for at holde samfundet i gang, og derfor kræver det, at vi i højere grad kan producere strøm fra energikilder, der ikke udleder for meget Co2 ud i atmosfæren. Der bliver lavet strøm fra mange forskellige kilder, hvoraf olie, kul og gas er nogle af de energikilder, der udleder mest Co2. For at mindske forureningen bliver der i dag derfor i højere grad produceret strøm fra mere klimavenlige energikilder som eksempelvis sol og vind. Netop vindenergi er vi gode til at anvende i Danmark til at lave strøm, og det er en stor fordel, fordi vindenergi også kaldes for vedvarende energi, og vindmøller forventes at blæse og dermed producere strøm i mange år ud i fremtiden. En af de store udfordringer for fremtiden er nemlig, hvordan der kan udvikles et energisystem, som kan dække verdens energibehov på en klimavenlig måde. Selvom der i Danmark produceres så meget vindenergi, at vindmøllerne dækker næsten halvdelen af det danske elforbrug, så er der stadig en række metoder, man kan anvende for at udnytte vindenergien i en endnu højere grad. Det kan du læse mere om herunder.

Læs mere