Hvilke lande bruger vandkraft?

I dag bliver der verden over brugt rigtig meget strøm for at holde samfundene i gang, og derfor er der nu et større fokus end nogensinde på at bruge vedvarende energikilder. De vedvarende energikilder er langt mere klimavenlige, fordi de ikke udleder lige så meget Co2 i atmosfæren som olie, kul og gas gør. En af de vedvarende energikilder, som bliver udnyttet mest verden over, er vandkraft. I Danmark udgør vandkraft ikke nogen stor del af den samlede energiproduktion, faktisk er det kun langt under 1%, fordi der i Danmark ikke er særlig store højdeforskelle, der kan bruges til at udnytte vandets kraft. Dog er vandkraft den vedvarende energikilde, som globalt set bliver udnyttet mest, og måske har det noget at gøre med, at vandkraft har været udnyttet af mennesker i rigtig mange år. Herunder kan du læse mere om, hvilke lande i verden der bruger vandkraft.

Hvad er vandkraft?

Vandkraft dækker over den energi, der bliver produceret ved hjælp af vandets bevægelse. Energien bliver skabt, når vandet enten falder eller strømmer gennem vandløb, floder eller åer. På verdensplan er der omkring 150 lande, som bruger vandkraft i større eller mindre grad, og mange lande har vandkraftværker til at skabe en effektiv energiproduktion. Den mængde strøm, der bliver produceret på et vandkraftværk, afhænger af to faktorer, nemlig mængden af vand, der strømmer gennem turbinerne samt højdeforskellen fra det opdæmmende vand til de selvsamme turbiner. For at kan skabe så meget strøm som muligt i vandkraftværket skal der derfor være så stort et fald og så stor en mængde vand, der løber gennem vandkraftværket som muligt.

En udbredt energikilde

Selvom vandkraft kun udgør 1% af den samlede energiproduktion i Danmark, er der mange andre lande i verden, der udnytter vandkraft til at producere strøm. På et globalt plan udgør vandkraft cirka 7% af verdens energiproduktion, hvoraf det især er lande med store højdeforskelle, der udnytter vandkraft til energiproduktionen. I Norge bliver de store højdeforskelle især udnyttet, for her udgør vandkraft faktisk 99% af den samlede energiproduktion. Derudover bliver der flere steder i Europa også brugt meget vandkraft til at producere strøm, ligesom vandkraft udgør en stor del af den samlede energiproduktion i både Indien og USA. Dog er Kina det land i verden, der producerer mest energi fra vandkraft, hvilket også skyldes, at man kan finde verdens største vandkraftværk i landet. Kraftværket kaldes “Three Gorges Dam” og har et vandreservoir med en imponerende længde på 600 kilometer. Vandkraftværket kan producere lige så meget strøm som 2250 store vindmøller, og derfor er vandkraftværket altså en yderst effektiv bidragelse til en vedvarende energiproduktion.