Hvad er vandkraft?

Vandkraften har i Danmark været udnyttet siden middelalderen. Vandmøller kunne bruges til at trække møllesten rundt, så kornet kunne males til mel. Fra 1700-tallet blev vandkraften også udnyttet i den første industri. Dampmaskinen og siden elektriciteten tog dog over som trækkraft i industrien. Under 1. verdenskrig, hvor Danmark ikke kunne få olie til landets elværker og kul var blevet meget dyrt, blev der bygget en række vandkraftværker.

Det største blev Tangeværket, der stod færdigt januar 1921. Gudenåen blev dæmmet op, og Tange Sø blev et vandreservoir til værket. Vandet driver tre turbiner, som trækker hver sin generator. Produktionen på værket kunne i de første år forsyne 22% af Jylland med elektricitet. Årsproduktionen er stadig 11 millioner kWh. I dag rækker det dog kun til ca. 3.000 husstandes elforbrug.

På verdensplan bidrager vandkraften med ca. 7 % af al energiproduktion. I Danmark er det langt under 1%. I et land som Norge, hvor der er bjerge og elve, fremstilles næsten al el ved hjælp af vandkraft.

I Kina har man bygget verdens største vandkraftværk, som kan lave lige så meget strøm som 2250 store vindmøller. For at værket kunne blive en realitet måtte 1000 byer oversvømmes, 1,3 mio mennesker flytte og der er nu anlagt en kunstig sø på 600 km.

Lær mere

https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/verdens-fem-vildeste-vandkraftvaerker-og-et-dansk

I dag bliver der verden over brugt rigtig meget strøm for at holde samfundene i gang, og derfor er der nu et større fokus end nogensinde på at bruge vedvarende energikilder. De vedvarende energikilder er langt mere klimavenlige, fordi de ikke udleder lige så meget Co2 i atmosfæren som olie, kul og gas gør. En af de vedvarende energikilder, som bliver udnyttet mest verden over, er vandkraft. I Danmark udgør vandkraft ikke nogen stor del af den samlede energiproduktion, faktisk er det kun langt under 1%, fordi der i Danmark ikke er særlig store højdeforskelle, der kan bruges til at udnytte vandets kraft. Dog er vandkraft den vedvarende energikilde, som globalt set bliver udnyttet mest, og måske har det noget at gøre med, at vandkraft har været udnyttet af mennesker i rigtig mange år. Herunder kan du læse mere om, hvilke lande i verden der bruger vandkraft.

Læs mere

På globalt plan bliver der i dag brugt store mængder strøm for at holde samfundene i gang. Heldigvis er der de senere år kommet et langt større fokus på at producere så meget strøm som muligt fra vedvarende energikilder, således vi kan undgå at udlede for meget Co2 i atmosfæren, som kan skade jordkloden. Når der bliver produceret strøm fra energikilder som olie, kul og gas, bliver der udledt betydelige mængder af Co2 ud i atmosfæren, mens de vedvarende energikilder som sol, vind og vand er langt mere klimavenlige. En af de vedvarende energikilder, som bliver udnyttet mest verden over, er vandkraft. Selvom vandkraft kun udgør under 1% af den samlede energiproduktion i Danmark, er der flere steder i verden, heriblandt Norge, USA og Kina, hvor vandkraft udgør store dele af landets samlede energiproduktion. Vandkraft er blevet udnyttet af mennesker i århundreder, og måske er det derfor, at den på globalt plan er en af de energikilder, der bliver udnyttet mest. Herunder kan du læse mere om vandkraft, og hvordan energikilden virker.

Læs mere