Hvad er vandkraft?

Vandkraften har i Danmark været udnyttet siden middelalderen. Vandmøller kunne bruges til at trække møllesten rundt, så kornet kunne males til mel. Fra 1700-tallet blev vandkraften også udnyttet i den første industri. Dampmaskinen og siden elektriciteten tog dog over som trækkraft i industrien. Under 1. verdenskrig, hvor Danmark ikke kunne få olie til landets elværker og kul var blevet meget dyrt, blev der bygget en række vandkraftværker.

Det største blev Tangeværket, der stod færdigt januar 1921. Gudenåen blev dæmmet op, og Tange Sø blev et vandreservoir til værket. Vandet driver tre turbiner, som trækker hver sin generator. Produktionen på værket kunne i de første år forsyne 22% af Jylland med elektricitet. Årsproduktionen er stadig 11 millioner kWh. I dag rækker det dog kun til ca. 3.000 husstandes elforbrug.

På verdensplan bidrager vandkraften med ca. 7 % af al energiproduktion. I Danmark er det langt under 1%. I et land som Norge, hvor der er bjerge og elve, fremstilles næsten al el ved hjælp af vandkraft.

I Kina har man bygget verdens største vandkraftværk, som kan lave lige så meget strøm som 2250 store vindmøller. For at værket kunne blive en realitet måtte 1000 byer oversvømmes, 1,3 mio mennesker flytte og der er nu anlagt en kunstig sø på 600 km.

Lær mere

https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/verdens-fem-vildeste-vandkraftvaerker-og-et-dansk