Vandkraft

På verdensplan bidrager vandkraften med ca. en femtedel af al elproduktion. I Danmark er det langt under 1%. I et land som Norge, hvor der er bjerge og elve, fremstilles næsten al el ved hjælp af vandkraft.

Vandkraften har i Danmark været udnyttet siden middelalderen. Vandmøller kunne bruges til at trække møllesten rundt, så kornet kunne males til mel. Fra 1700-tallet blev vandkraften også udnyttet i den første industri. Dampmaskinen og siden elektriciteten tog dog over som trækkraft i industrien. Under 1. verdenskrig, hvor Danmark ikke kunne få olie til landets elværker, blev der bygget en række vandkraftværker.

Det største blev Tangeværket, der stod færdigt januar 1921. Gudenåen blev stemmet op, og Tange Sø blev et vandreservoir til værket. Vandet driver tre turbiner, som trækker hver sin generator. Produktionen på værket kunne i de første år forsyne 22% af Jylland med elektricitet. Årsproduktionen er stadig 11 millioner kWh. I dag rækker det dog kun til ca. 3.000 husstandes elforbrug.