Hvad er solenergi?

Solceller omdanner solens lys til elektricitet, så selvom det er overskyet vil en solcelle stadig producere strøm. Den producerede mængde elektricitet afhænger af solcellens virkningsgrad og størrelse, samt lysets intensitet.

De fleste solceller er, det man kalder, siliciumbaserede, dvs. lavet af grundstoffet silicium, som er et ret almindeligt grundstof (jorden består ca. 27% af silicium). Den er opbygget af et N-lag og et P-lag. N-laget har et overskud af elektroner og bliver dermed negativ ladet, hvorimod P-laget har et underskud af elektroner, hvilket bevirker at det bliver positivt ladet.

Når solens lys rammer solcellen, vil det sætte N-lagets ekstra elektroner i bevægelse. Disse negative ladede elektroner vil nu bevæge sig mod det positive ladede P-lag.

Mellem de to lag er en membran, som gør at elektronerne kun kan bevæge sig fra P-laget til N-laget. Derfor bliver elektronerne nødt til at tage en omvej gennem ledningerne for at komme frem til P-laget. Elektroner i bevægelse er elektrisk strøm.

Lær mere