Kul, olie og gas

Fossile brændsler er rester af planter eller døde dyr som levede for mange millioner år siden. Kul er forstenede planter, som voksede i sumpskove på land. Olie og naturgas er dannet af små alger, der engang levede i havet.

Planterne gik ud, og de små dyr (plankton) døde på steder, hvor der var så lidt ilt, at de ikke rådnede. Derfor blev deres indhold af energi bevaret. Energien var især kulstof, men også brint, kvælstof og ilt. Planter og døde dyr hobede sig op på havbunden og kom under tryk af lag af ler og sand.

Når planter og døde dyr rådner frigives energien. Men energien i de fossile brændsler blev gemt, ved at planter og plankton blev begravet under iltfattige forhold og dermed trukket ud af naturens kredsløb. Derfor kan energien i dag, mange millioner år senere, hentes op fra jorden som kul, olie og naturgas.

Tørv er plantemateriale, som er hundreder eller tusinder år gammelt, og dermed er tørv fra moser også et fossilt brændsel.

Når man fyrer med fossile brændsler, kommer der kuldioxid (CO2) i røgen. Kuldioxid er med til at øge drivhuseffekten.