Hvornår løber vi tør for fossile brændstoffer?

Fossile brændstoffer er en begrænset ressource. Denne ressourceknaphed betyder, at vi en dag vil løbe tør for de fossile brændstoffer, og vi må derfor være kreative, hvis vi vil fortsætte med det forbrug, som vi har i dag. Vi må søge grønne og alternative former for energikilder. Men hvornår vil vi løbe helt løbe tør for fossile brændstoffer?

Hvor længe har vi igen?

Det er ikke helt sikkert, hvornår vi helt præcist vil løbe tør for fossile brændstoffer. Nogle eksperter estimerer, at vi i 2067 i skiftet fra oktober til november vil løbe tør for det fossile brændstof olie. Vi har altså ikke så lang tid igen, og hvis vi er smarte, går vi i gang med at omstille os i dag. Jo hurtigere, desto bedre. Man kan håbe, at vi til den tid er godt i gang med at anvende mere grønne former for energikilder. Hele verdenens oliereserve er cirka på 1688 milliarder tønder olie. I fremtiden vil den amerikanske skiferudvikling dog komme til at spille en kæmpe rolle, da den vil øge og forlænge vores oliereserver. Men på et tidspunkt vil de fossile brændstoffer slippe op, og vi må søge efter andre energikilder.

Geolog M. King Hubbert

M. King Hubbert var en amerikansk geolog, som 1950’erne fremlagde en model, som viste, at produktionen af olie en dag ville slippe op. Denne model viste også, at produktionen af olie ville opnå et toppunkt, som ville være omkring år 2000. Hubbert skød ikke helt ved siden af, da han opstillede sin model. Dette toppunkt er det tidspunkt, hvor verdens produktion af olie er på sit højeste, hvilket indtraf i år 2006. Efter dette peak vil det ifølge modellen kun gå ned af bakke. Hverken nye fund af olie eller bedre teknologi vil kunne rette op på kurven og få det til at gå den anden vej igen, for på et tidspunkt vil det kræve mere energi end den energi, man får ud af at udvinde olien.

Grøn er det nye sort

Vi løber altså tør for fossile brændstoffer i en nær fremtid, og vi må af den grund handle bæredygtigt. At udvinde naturens ressourcer bæredygtigt vil sige, at vi ikke kommer til at løbe tør for disse i fremtiden, som med de begrænsede naturressourcer. De vil altså også være til rådighed for de fremtidige generationer. Grøn energi er vedvarende og dermed også bæredygtig energi. Grøn energi udleder minimale mængder af CO2 og forurener derfor næsten ikke, som de fossile brændstoffer gør. Så ikke nok med, at denne grønne energi er en ubegrænset energikilde. Den er også bedre for klimaet på Jorden. Vi vil med sikkerhed løbe tør for fossile brændstoffer, så vi er nødt til at at finde alternativer. Dette er ikke et valg men en nødvendighed.