Hvordan påvirker fossile brændstoffer naturen?

Fossile brændstoffer er kul, olie og naturgas. Disse brændstoffer frigiver en masse CO2, når de afbrændes. Denne CO2 stammer oprindeligt fra døde planter og døde dyr, som har ligget på havbunden og er blevet omdannet til de fossile brændstoffer. Denne afbrænding og dens udledning af CO2 har store konsekvenser for naturen. Men hvordan påvirker fossile brændstoffer egentlig naturen helt konkret?

Klimaforandringer, tørke og regn

Menneskets udledning af CO2 har i høj grad fået negative konsekvenser for klimaet på Jorden. De fossile brændstoffer har påvirket naturen således, at der på grund af en forstærket drivhuseffekt er blevet varmere mange steder på Jorden. På grund af dette er Jorden blevet mere gold, og der er flere områder med tørke nu. Floder tørrer helt ud, og mange afgrøder får sværere og sværere ved at gro. Dette går specielt ud over landsbyerne i de områder, som er ramt af tørke. Familier og børn sulter, når høsten slår fejl, og de skal søge længe for at finde vand. Det er især i den ikke-vestlige og mere fattige del af verden, at disse klimaforandringer rammer hårdest. Det er ikke kun tørke, som opstår grundet klimaforandringer. Når der endelig regner, kommer denne regn med sådan en kraft, at den nemt kan ødelægge høsten. Når regnen kommer i en sådan koncentreret form, oversvømmer den marker og afgrøder og tager det hele med sig på sin vej. Dette er blot få eksempler på, hvordan fossile brændstoffer påvirker naturen, når vi afbrænder dem.

Store konsekvenser for havet

Havet og havets dyreliv lider også under de voldsomme klimaforandringer. Brugen af fossile brændstoffer forurener og gør, at havet udsættes for forsuring. På grund af drivhuseffekten stiger temperaturen på Jorden, hvilket har betydning for de levende dyr i havet. Hvis vandet i havet bliver varmere, vil fisk som for eksempel torsk svømme nordpå, hvilket kan påvirke økosystemet i havet. Forsuringen af havet påvirker også biodiversiteten i havet i dag og i fremtiden. Havet bliver mere surt på grund af den udledte CO2, og når havet bliver mere surt, vil koncentrationen af de såkaldte karbonationer blive mindre. Dette kan gøre tilværelsen meget svær for kalkdannende dyr i havet som for eksempel muslinger, da disse havdyr behøver karbonationer til at danne skaller. Hvis vi bliver ved med at afbrænde fossile brændstoffer, vil disse påvirke havet endnu mere og gøre havet endnu mere surt, end det er i forvejen. Dette vil blandt andet betyde, at kalkdannende dyr skal bruge meget mere energi på at skaffe dette stof for at bygge skallerne. Dyrene har dermed mindre energi til de andre livsfunktioner såsom reproduktion og vækst. De bliver mere sårbare overfor forandringer i økosystemet og kan ende med at uddø helt.