Hvordan dannes fossile brændstoffer?

Du har sikkert hørt betegnelsen “fossile brændstoffer” før. Men hvad betyder denne betegnelse overhovedet? Hvordan dannes fossile brændstoffer? Og hvorfor er det så skadeligt for miljøet at afbrænde fossile brændstoffer?

Fossile brændstoffer udvindes fra undergrunden

Fossile brændstoffer er brændstofferne naturgas, kul og olie. De udvindes fra Jordens undergrund. Her har de ligget i mange millioner år og indeholdt en masse energi. Fossile brændstoffer dannes ved, at organisk materiale presses sammen og udsættes for tryk i undergrunden. Naturgas og olie stammer primært fra alger, mens kul hovedsageligt dannes af sumpplanter. På en måde er fossile brændstoffer solenergi, som er blevet lagret i undergrunden, da det organiske materiale oprindeligt var planter, som fik energi fra solen. Denne omdannelsesproces fra CO2, vand og næring til sukker kaldes fotosyntese. Sukkeret er det, som planten bruger til at vokse.

Fra døde dyr til fossile brændstoffer

For millioner af år siden ophobede der sig døde dyr og planter på havbunden. Her blev de begravet og kom under enormt tryk. På grund af dette tryk og fordi der ingen ilt er, kan energien fra denne ophobede masse ikke frigives. Energien lagres i stedet i undergrunden i form af olie, naturgas og kul. Det er blandt andet selve trykket i undergrunden, som afgør, om de fossile brændstoffer bliver til olie, naturgas eller kul. For eksempel kræver det en temperatur på over 120 grader, hvis de fossile brændstoffer skal blive til naturgas. Naturgas findes derfor dybere i Jordens undergrund. Ved afbrænding af disse fossile brændstoffer frigives den energi, som har ligget og lagret i flere millioner af år, hvilket har negative konsekvenser for klimaet, når denne energi frigives. Derudover vil disse fossile brændstoffer slippe op en dag, så hvis vi er smarte, skal vi begynde at omstille os til at bruge mere grøn energi, da dette er vejen frem,

Så hvad med klimaet?

At brænde fossile brændstoffer af har fatale konsekvenser for livet på Jorden, blandt andet fordi man herved udleder en masse CO2, som forstærker drivhuseffekten. Med en forstærket drivhuseffekt, har solens stråler sværere ved at trænge gennem ozonlaget og ud i rummet igen, hvor strålerne kom fra. Strålerne fanges dermed mellem atmosfæren og Jorden, hvilket gør, at temperaturen stiger på Jorden. Denne stigning i temperaturen er blandt andet skyld i, at klimaet forandrer sig. En tydelig forandring i klimaet kan ses, når isen på Arktis begynder at smelte, hvilket har store konsekvenser for isbjørnene. Isbjørnene vil sulte, fordi de lever af sæler, som de fanger på havisen. I dag er koncentrationen af CO2 i Jordens atmosfære 30 procent større, end før den industrielle revolution, og det er ikke kun CO2, som fossile brændstoffer danner ved afbrænding. Giftige stoffer såsom svovl og arsen udledes også ved afbrænding af fossile brændstoffer.