Hvad bruger man fossile brændstoffer til?

Fossile brændstoffer er naturgas, kul og olie, og de spiller alle en kæmpe rolle i vores hverdag. Den energi, som vi mennesker henter fra disse fossile brændstoffer, gør det muligt for os at udføre forskellige opgaver, som ville være helt umulige at gennemføre blot med håndkraft. Tag bare bilen som eksempel. Vi har altså gavn af disse brændstoffer, men hvordan bruger vi egentlig fossile brændstoffer, og kan vi i fremtiden blive ved med at bruge dem, som vi gør i dag?

Fossile brændstoffer og energi

Det er omkring 80 procent af hele verdens energibehov, som dækkes af disse fossile brændstoffer. Vi mennesker bruger fossile brændstoffer til et hav af ting. Vi bruger brændstofferne til for eksempel produktion af elektricitet men også til produktion af industrielle produkter og af forskellige kemikalier. Et produkt som plastik er for eksempel lavet af olie, og olie bruges ikke kun til at lave plastik. Olie er i dag det vigtigste brændstof til transport, og i USA udgør olie mere end 97 procent af den anvendte energi til biler og andre transportmidler. Kigger man på verdensplan ligger dette tal på cirka svimlende 90 procent.

Hvor kommer energien fra?

Disse fossile brændstoffer har det til fælles, at de alle gemmer på solenergi, som er millioner af år gammel. Brændstofferne er dannet af planter og dyr fra havet og fra landjorden, som levede for flere millioner af år siden. Dengang voksede de af solens energi, og da de så døde, tog de energien med sig i graven så at sige. Med tiden blev der ophobet mere og mere af disse døde dyr og planter, og langsomt blev de under tryk omdannet til fossile brændstoffer. Når vi så bruger de fossile brændstoffer i dag, genvindes den oplagrede solenergi.

Kan vi blive ved med at bruge de fossile brændstoffer?

Når vi bruger fossile brændstoffer, er det vigtigt at huske på, at de ikke vil være til rådighed for evigt. Vi taler om en begrænset ressource, fordi vi en dag vil løbe tør for disse fossile brændstoffer. Vi er dermed nødt til at tænke smartere og grønnere, hvis vi vil fortsætte på denne måde. Selvom der hele tiden skabes flere mængder af fossile brændstoffer på havbunden, er denne proces alt for langsom i forhold til, hvor hurtigt vi i dag bruger de fossile brændstoffer. Vi er altså nødt til at bruge andre brændstoffer end blot de fossile, hvis vi skal blive ved på denne måde. Vi skal bruge brændstoffer på en bæredygtig måde. Det vil sige, at vi må udnytte naturens ressourcer på en sådan måde, at der ikke vil blive færre ressourcer af disse brændstoffer i fremtiden. Det er vedvarende og langsigtet. Hvis vi ikke bruger brændstoffer på en bæredygtig måde, bliver ressourcerne med tiden helt udtømt, hvilket er ved at ske med brugen af de fossile brændstoffer.