El-produktion

El-produktion foregår med en generator. For at en generator skal producere elektricitet kræves det, at generatorens anker drejes rundt. Det kræver energi. Ankeret kan trækkes rundt af vindmøllevinger, en vandturbine eller en dampturbine. Dampen til dampturbinen kan fremstilles ved hjælp af kul, olie, gas, halm, affald, træflis og kernekraft.

Verdens første elværk blev bygget i 1882 i New York. Danmark fik sit første elværk i 1891. De første elværker i Danmark lavede jævnstrøm, senere gik man udelukkende over til vekselstrømsproduktion. I Danmark fremstilles ca. 20% af elektriciteten på vindmøller, ca. 60% på centrale kraftvarmeværker (kul/naturgas) og 20% på mindre decentrale kraftvarmeværker (affald, halm, træflis, biogas, naturgas). Størstedelen af elproduktionen foregår på værker, som fremstiller både el og varme.