El-forbrug

Bortset fra få år har elforbruget i Danmark været konstant stigende siden det første elværk i 1891.

Først blev elektriciteten brugt til belysning, så begyndte håndværker og mindre industrivirksomheder at benytte el-motorer, mens husholdninger brugte el til mindre husholdningsapparater. Det store boom for såvel industriens som husholdningernes brug af strøm kom i 1960erne.

På trods af mange formaninger og forhøjede energiafgifter er energiforbruget fortsat med at stige efter oliekrisen i 1973. Siden midten af 1990erne har vi dog i Danmark kun haft små stigninger i energiforbruget og det samtidig med en meget kraftig økonomisk vækst.