Menneskets påvirkning på drivhuseffekten

Hvordan påvirker mennesket drivhuseffekten? Og hvad er drivhuseffekten overhovedet? Denne drivhuseffekt og menneskets påvirkning af denne bliver ofte omtalt i medierne og af politikerne. Debatten om klima og meget aktuel, og den globale opvarmning bliver heftigt diskuteret. Denne globale opvarmning er i høj grad menneskeskabt, og menneskets påvirkning på drivhuseffekten er vigtig at få under kontrol, hvis vi skal stoppe den globale opvarmning og dens medfølgende naturkatastrofer.

Drivhuseffekten kort fortalt

Drivhuseffekten er den proces, som sker, når solens stråler uhindret trænger igennem drivhusets glas og opvarmer planterne inde i huset. Varmen og energien inde i drivhuset trænger ikke på samme måde blot uhindret tilbage gennem glasset og ud igen. En del af solens varme er altså fanget inde i drivhuset, hvilket er det samme, der sker blot med Jordens overflade og Jordens atmosfære. Atmosfæren er glasfladerne, mens Jordens overflade er planterne. Det er blandt andet atmosfærens drivhusgasser, som er med til at holde på varmen. Bliver der udledt for mange af disse gasser, bliver det endnu sværere for varmen at trænge ud gennem atmosfæren, og temperaturen på jorden vil dermed stige, hvilket påvirker klimaet på Jorden.

Hvordan påvirker mennesket drivhuseffekten?

Vi mennesker udleder med vores forskellige aktiviteter på Jorden en masse drivhusgasser, hvilket gør, at drivhuseffekten forstærkes. Koncentrationen af drivhusgasser forøges altså på grund af den menneskelige aktivitet på Jorden, hvor det særligt er afbrænding af diverse fossile brændstoffer, som er en af de store syndere. Det er især landbruget, som er skyld i, at drivhuseffekten forstærkes, fordi man i landbruget udleder drivhusgasser fra marker og dyr. Dette medfører global opvarmning, som blandt andet er skyld i, at havniveauet stiger. På lang sigt kan denne menneskeskabte og unaturlige drivhuseffekt få fatale konsekvenser for livet på Jorden.

Kødproduktionens effekt

Når vi taler om menneskets påvirkning på drivhuseffekten, kan vi ikke undgå at berøre kødproduktionen, som er en af de største syndere, når det kommer til udledning af CO2 og andre drivhusgasser. Landbruget i Danmark udleder omkring 20 procent af den samlede udledning af drivhusgasser i landet. Det er især CO2, metan og lattergas, som bliver udledt, og EU estimerer, at fødevareproduktionen i alle EU medlemsstater udgør mellem 22 og 31 procent af den samlede udledning af drivhusgasserne. Vi mennesker udleder altså en masse drivhusgasser for at producere fødevarer. Derfor er sundhedsstyrelsens kostråd også nu gået hen og er blevet mere miljørigtige, hvor et af rådene handler om at skulle spise mindre kød. Det er især lammekød og oksekød, der har et højt klimaaftryk. Det skyldes blandt andet, at disse dyr er drøvtyggere, og de udleder i den forbindelse en masse metangasser, når du fordøjer deres mad.