Hvordan virker drivhuseffekten?

Kort fortalt kan drivhuseffekten forklares som den fornemmelse af at træde indenfor i et fugtigt drivhus. For at forstå hvordan drivhuseffekten virker, kan du forestille dig at stå inde i et drivhus. Eftersom væggene i et drivhus er lavet af glas, kan solens stråler gå igennem og trænge ind i drivhuset. Efterfølgende holder glasset på varmen og derfor bliver der varmt og fugtigt inde i drivhuset. Det er næsten det samme der sker, når vi snakker om drivhuseffekten på jorden. Her er det dog ikke glasvægge, men derimod jordens atmosfære, der er tale om. Drivhuseffekten opstår, når “væggene” holder de langbølgede varmestråler tilbage fra at blive sendt tilbage ud i rummet.

Hvad er drivhuseffekten?

Jordens atmosfære fungerer ligesom glaspladerne i et drivhus. Glaspladerne i et drivhus tillader de kortbølgede solstråler at komme ind i drivhuset, men gør det derimod umuligt for de langbølgede varmestråler at komme ud derfra igen. Sådan fungerer jordens atmosfære også. Den gør det muligt for kortbølgede solstråler at trænge ind til jorden mens de langbølgede stråler ikke helt på samme måde kan trænge ud i universet. Drivhuseffekten opstår på den måde, at de kortbølgede solstråler, som nu er kommet ind til jordens overflade bliver omdannet til varmeenergi. Når varmeenergien skal ud i universet igen, bliver en del af den holdt tilbage på grund af de drivhusgasser, der befinder sig i atmosfæren. På den måde bliver varmestrålerne sendt tilbage til jordens overflade, hvorfor temperaturen stiger.

Drivhuseffektens konsekvenser

Hvis der slet ikke var nogen drivhusgasser, ville der på jordens overflade være en gennemsnitstemperatur på -18 grader celcius. Så på en måde kan man sige, at der også er positive konsekvenser af drivhuseffekten. For uden den ville det være for koldt på jorden til at vi mennesker ville kunne leve. Det er altså godt for os, at der eksisterer naturlige drivhusgasser, som er med til at give en behagelig temperatur på kloden. Dog kan der også opstå for stor en drivhuseffekt, hvilket vil have negative konsekvenser for både os mennesker, men også dyre- og plantelivet på jorden. Og dette opstår på grund af de menneskeskabte drivhusgasser. Det kan for eksempel være landbrug, transportmidler, vareproduktion, fødevareproduktion og mange andre ting, der er medvirkende til, at de menneskeskabte drivhusgasser stiger. Det er desværre umuligt helt at undgå at udlede drivhusgasser, da det ikke ville være muligt at producere det tøj, vi skal gå i eller det mad, vi skal spise. Men hvis drivhuseffekten bliver ved med at stige, vil det medføre, at temperaturen på jorden stiger, hvilket kan medføre klimaændringer og stigende havniveau samt vandtemperatur i havene. Det kan betyde oversvømmelser, udryddelse af dyrearter i verdenshavene og generelle konsekvenser for dyr, mennesker og planter på jorden.