CO2-aftryk

Energiproduktion har konsekvenser for miljøet. Når kul, olie eller gas brændes af i motorer for at frembringe trækkraft, bevægelse eller elproduktion kommer der et udslip af kvælstof og svovl, som i for store mængder kan forårsage uheldige konsekvenser for både mennesker og nærtliggende samt fjerntliggende naturområder. I Danmark har kraftværkerne være gode til at rense røgen for svovl med filtre, men CO2 kan man ikke uden videre stoppe.

Siden 1987, har der været fokus på det store udslip af CO2, som har fulgt i kølvandet på brugen af fossile brændsler. I dag måler vi vores CO2 udslip som vores CO2-aftryk. Nedenfor kan du se det gennemsnitlige CO2-aftryk for en dansker, som er på 17 t. pr. år. På verdensplan er gennemsnittet kun på 8 t. pr indbygger pr år. Derfor placerer Danmarks sig i top 5 når det gælder vores udledning af CO2 pr indbygger.