Atomenergi

Da Niels Bohr i 1913 fremsatte sin atommodel, blev man meget klogere på, hvordan atomer er bygget op. I perioden op til 2. verdenskrig afdækkede fysikerne mere og mere af atomets mysterium. Da de tyske fysikere Otto Hahn og Fritz Strassmann i 1938 spaltede uran blev det klart for fysikerne, at den energi, der var bundet i atomets kerne kunne udnyttes.

Under 2. verdenskrig lykkedes det amerikanerne at fremstille to atombomber. Efter 1945 fulgte Sovjetunionen med en atombombe og snart også andre lande. Den fredelige anvendelse af atomkraft tog for alvor fart fra 1953. Der gik dog en lang årrække inden elproduktion ved hjælp af atomkraft var konkurrencedygtig med el fremstillet ved hjælp af olie eller kul.

I 1972 mente de danske elværker, at tiden var inde til at indføre atomkraft i Danmark. Et stort flertal af befolkningen var utrygge ved atomkraft, og folketinget udskød beslutningen. I 1985 blev atomkraften taget ud af den danske energiplanlægning, og har siden ikke været en del af denne.

Efter mange års stilstand, er der i de sidste par år igen på globalt plan sket en udbygning med kernekraft. Begrundelsen herfor har været stigende priser på fossile brændsler og argumentet om, at det er CO2-fri energiproduktion, har også haft betydning.

Det store problem for atomkraften er stadig at opbevare det radioaktive affald.

Ring og book

Udover lyn og gnister omfatter demonstrationen.