100 år med vandkraft

Periode: Hele året
Klassetrin
: Indskoling, Mellemtrin og udskoling
Emner: Bæredygtighed, vandkraft, dyre- og planteliv, vedvarende energi
Fag: Natur/teknik, Fysik/kemi, biologi, geografi, historie
Varighed: 1 time
Deltagere: Max. 30
Pris: 750 kr.

Hvordan kan Gudenåens vand bruges til at lave strøm? Vi går en tur på Danmarks største vandkraftværk, hvor vi kommer forbi turbiner og generatorer. Turen går også forbi Tange Sø, som er Danmarks største kunstige sø, og fisketrappen, hvor vi snakker om bæredygtighed og grøn omstilling. Forløbet tilpasses klassetrinnet.

rundvisning-3
tange

Kontakt formidlingstjenesten