Grundskole

Vi kan tilbyde følgende undervisningsforløb til grundskoler.

For spørgsmål eller booking kontakt skoletjenesten.

For skoler i Viborg Kommune er det muligt at søge tilskud til transport via dette link www.klcviborg.dk/transport

Naturvidenskabsfestival 2018: Grønne grænser

Klassetrin: 3.-7. klasse
Emner: naturens og etikkens grænser, ekstreme fysiske fænomener
Fag: Natur/teknik, biologi, fysik/kemi
Varighed: 4-5 time
Antal: 150-500 deltagere
Pris: Gratis for skoler i uge 39-2018. Tilmelding senest 5. september 2018.

Aktivitetsdag for hele årgange og skoler

Under temaet Grønne Grænser undersøger vi de yderste grænser indenfor den grønne omstilling. Vi ser på naturens grænser, etikkens yderste grænser og ekstreme fysiske fænomener. Hvordan kan naturen bidrage til nye energiformer? Hvordan skal vi ændre vores adfærd? Hvilke ekstreme fysiske fænomener står vi overfor? Hvilke muligheder ligger der i den grønne omstilling?

Se mere her.

NF-webbanner-160x600-hval

Vores forunderlige verden

Klassetrin: 0.-3. klasse
Emner: Natur, undersøgelse, metode, opdagelse
Fag: Natur/teknik
Varighed: 3-5 time
Antal: 200-600 deltagere
Pris: Gratis for skoler i Viborg kommune i uge 38-2018. Tilmelding senest 3. september 2018.

Pris: Skoler udenfor Viborg kommune kr. 9.500. Kan bookes i uge 41-2018.

Aktivitetsdag for hele årgange og skoler

Lup, kikkert, duck race, hjerne og brænde. Det er navne på poster, man kan møde på aktivitetsdagen, når vi anvender forskellige metoder til at gå på oplevelse i naturen. Naturen er fuld af små krible krable-dyr lige for næsen af os, som vi sætter under lup. Den er fuld af dyr, som holder sig på sikker afstand, som vi fanger med kikkerten. Og så er naturen et fantastisk sted, hvor man kan have det sjovt sammen.

Vi samarbejder med skolen om at lave et dagsprogram, som passer til jer. Posterne er udviklet af museets formidlere og afvikles i samarbejde med lærerne.

Se mere her.

Kender du dit CO2-fodaftryk?

Klassetrin: 4.-9. klasse
Emner: Grøn omstilling, adfærd, globalopvarmning
Fag: Natur/teknik, biologi, geografi, samfundsfag
Varighed: 3-5 time
Antal: 200-600 deltagere
Pris: Gratis for skoler i Viborg kommune i uge 38-2018. Tilmelding senest 3. september 2018.

Pris: Skoler udenfor Viborg kommune kr. 9.500. Kan bookes i uge 41-2018.

Aktivitetsdag for hele årgange og skoler

Hvor stort et hus vil du bo i? Hvilken bil vil du køre i?  Det er spørgsmål, som eleverne møder på posterne, når hele skolen leger sig igennem viden om klima, grøn omstilling og adfærd. I et spil om adfærd og CO2-fodaftryk kigger eleverne ind i fremtiden. På en anden post undersøger eleverne fødevarernes CO2-fodaftryk og smager på den grønne omstilling.

Vi samarbejder med skolen om at lave et dagsprogram, som passer til jer. Posterne er udviklet af museets formidlere og afvikles i samarbejde med lærerne.

Se mere her.

Tangeværket og naturen

Klassetrin: 3.-10. klasse
Emner: Bæredygtighed, CO2-nautralitet, strøm, dyre- og planteliv, vedvarende energi
Fag: Fysik/kemi, biologi, geografi, historie, samfundsfag.
Varighed: 1 time
Maks.: 30 deltagere
Pris: 600 kr.

Hvordan udnytter man Gudenåens vand til at lave strøm? Vi kommer forbi turbiner og generatorer og oplever, hvordan vand kan blive til strøm. Turen går også forbi Tange sø, Danmarks største kunstige sø, og fisketrappen, hvor eleverne involveres i debatten om bæredygtighed og grøn omstilling.

Da Danmark fik strøm – dampmaskinen

Klassetrin: 4.-10. klasse
Emner: Bæredygtighed, kul og olie, grøn omstilling
Fag: Fysik/kemi, biologi, historie, samfundsfag.
Varighed: 1 time
Maks: 30 deltagere
Pris: 600 kr.

Med udgangspunkt i museets dampmaskine fra 1895 ser vi på, hvordan strømmen blev produceret, hvad den har været brugt til, og hvilke typer brændsler, der er anvendt. Alt dette sættes i sammenhæng med bæredygtig energi. Eleverne inddrages aktivt i undervisningen. Blandt andet udvælges et mandskab med de rette evner til at styre dampmaskinen.

HandsOn – Byg og test vindmøller

Klassetrin: 3.-10. klasse
Emner: HandsOn, vindenergi, strøm
Fag: Naturteknik, fysik
Varighed: 1 time
Maks.: 30 deltagere
Pris: 600 kr.

Hvordan bygger man en vindmølle? Et praktisk HandsOn-undervisningsforløb, hvor eleverne selv skal bygge og teste vindmøller. I grupper samarbejder eleverne om at bygge vindmøller og efterfølgende teste dem systematisk i en vindtunnel. Forløbet kan med fordel kombineres med rundvisningen omkring vindenergi.

Energidag

Klassetrin: 8.-10. klasse
Emner: Vandkraft, solenergi, vindenergi og strøm
Fag: Fysik/kemi, geografi, historie, samfundsfag.
Varighed: 3 timer inkl. pause
Maks.: 30 deltagere
Pris: 1.550 kr.

Hvad er energi, og hvor kommer den fra? I dette undervisningsforløb er eleverne med til at undersøge og finde frem til svarene.
Energidagen tager udgangspunkt i Tangeværket med vandkraft, men dagen kombineres også med vind- og solenergi.

Energikredsløb

Klassetrin: 0.-5. klasse
Emner: Energikredsløb, planter og dyr
Fag: Naturteknik
Varighed: 1 time
Maks.: 30 deltagere
Pris: 600 kr.

I Energihaven lærer eleverne om energikredsløb. Eleverne deltager aktivt, når vi følger energien i haven fra solen til planterne til gederne til biogasanlægget. Eleverne skal også lave deres egen energicirkel. Besøget indeholder bål og sanseoplevelser, hvor eleverne smager på fremtidens mad, og i Lavvuteltet fortæller vi om energi

Den lille opfinder – elektriske kredsløb

Klassetrin: 2.-5. klasse
Emner: El-lære, strøm, kredsløb, HandsOn
Fag: Naturteknik
Varighed: 1 time
Maks.: 30 deltagere
Pris: 600 kr.

Et praktisk HandsOn-undervisningsforløb hvor eleverne selv skal eksperimentere med elektriske kredsløb. Undervejs får eleverne stillet små opgaver af stigende sværhedsgrad, som de skal samarbejde om at løse. Eleverne arbejder med batterier, ledninger, pærer mv. og lærer om elektricitet.

Lyn og torden

Klassetrin: For alle
Emner: Lyn, torden, strøm, sikkerhed, atomer
Fag: Naturteknik, fysik/kemi, historie
Varighed: 30 min
Maks.:  70 deltagere
Pris: 350 kr.

Hør om lyn og torden og oplev demonstration af lyn i Niels Bohr Tårnet. Vi sætter gang i Niels Bohrs Van de Graff-maskine, som han i sin tid brugte til forsøg. Bagefter slår Nikola Teslas spole gnister, og I kan høre fortællingen om trådløse signaler. Vi slutter af med højt hår.

Krible krable-smagsprøver

Klassetrin: For alle
Emner: fremtidens mad, ressourcer, carbon footprint
Fag: Naturteknik, fysik/kemi, biologi, historie
Varighed: 30 min
Maks.:  30 deltagere
Pris: 350 kr.

Nyd Energihaven med en krible krable-snack i hånden, mens vi fortæller om fremtidens mad og fødevareproblematikker i elevernes øjenhøjde. Bålet, som vi steger insekterne over, bliver vores centrale punkt i Energihaven, mens der fortælles. De lækre delikatesser, der kan blive serveret, er melorme, græshopper eller voksmøllarver. Skriv gerne, hvad I ønsker at smage eller glæd jer til at blive overrasket.

Tangeværket og naturen: fælles faglig prøve

Klassetrin: 8.-9. klasse
Emner: Bæredygtighed, CO2-nautralitet, strøm, dyre- og planteliv og vedvarende energi
Fag: Fysik/kemi, biologi, geografi, historie, samfundsfag.
Varighed: 1,5 time
Maks.: 30 deltagere
Pris : 900 kr.

Dette forløb er rettet særligt mod 9. klasses eksamen i den fælles faglige prøve i fysik, kemi, biologi og naturgeografi, men kan også med fordel benyttes i 8. klasse. Rundvisningen tager udgangspunkt i tværfaglige problemstillinger om Tangeværket, herunder bæredygtigheden og den grønne energi. Vi undersøger, måler og beregner, hvordan Gudenåens vand bliver lavet om til strøm. Eleverne kommer også forbi turbinerne og generatorerne og oplever, hvad der skal til for at lave et vandkraftværk. Undervejs i fortællingen tager eleverne billeder, så de hjemme kan arbejde videre med problemstillingerne.

Fra sort til grøn energi: fælles faglig prøve

Klassetrin: 8.-9. klasse
Emner: Strøm, bæredygtighed, kul og olie, grøn omstilling
Fag: Fysik/kemi, biologi, historie, samfundsfag.
Varighed: 1 time
Maks.: 30 deltagere
Pris: 600 kr.

Dette forløb er rettet særligt mod 9. klasses eksamen i den fælles faglige prøve i fysik, kemi, biologi og naturgeografi, men kan også med fordel benyttes i 8. klasse. Rundvisningen tager udgangspunkt i tværfaglige aktuelle problemstillinger, hvor eleverne oplever omstillingen fra sort til grøn energi gennem museets udstillinger. Undervejs i fortællingen tager eleverne billeder af forskellige genstande, så de hjemme kan arbejde videre med problemstillingerne.

Elektricitet i hverdagen

Klassetrin: For alle
Emner: Strøm, forbrug, tidstypiske hjem, kvindens rolle
Fag: Historie, samfundsfag
Varighed:1 time
Maks.: 30 deltagere
Pris: 600 kr.

Med udgangspunkt i museets huse fra 20’erne, 30’erne og 60’erne fortæller vi om elektricitetens og teknologiens indtog i hjemmet – hele vejen op til i dag. Hvem fik de elektriske apparater ind i husene? Hvilket elektrisk apparat var danskernes foretrukne? Hvem brugte apparaterne? Alt sammen sat i forhold til grøn omstilling og bæredygtighed, når eleverne inddrages i debatten om genbrug og forbrug, samt fremtidens smart grids og trådløse apparater.

Vindteknik og historie

Klassetrin: 6.-10. klasse
Emner: Vindenergi, vindmøller, danske iværksættere
Fag: Historie, fysik/kemi
Varighed: 1 time
Maks.: 30 deltagere
Pris: 600 kr.

Hør historien om Danmark og vindmøllerne. I denne rundvisning får eleverne viden om vindmøllernes historie og fremtid. Hvad er vedvarende energi? Hvor kommer vinden fra og hvordan fungerer en vindmølle? Hvem fandt på at udnytte vindens energi? Rundvisningen giver en introduktion til de mest berømte vindmøller i Danmark.