Energimuseets bestyrelse

Energimuseets bestyrelse er valgt af museets repræsentantskab med undtagelse af to medlemmer, som udpeges af Viborg Kommune og Gudenaacentralen. Hvert bestyrelsesmedlem har en personlig stedfortræder.

Formand
Claus Møller, Siemens

Medlemmer

Marianne Hansen, Energinet

Martin Sanderhoff, Viborg Kommune

Jacob Østergaard, DTU

Jens Erik Pedersen, Ørsted

Hanne Bæk Olsen, formand for Gudenaacentralen

Knud Egon Poulsen, Dansk El-forbund

Svend Lykkemark Christensen, Dansk Energi

Mette K. Lysdahl, Grundfos Holding A/S