Bestyrelsen

Energimuseets bestyrelse er valgt af museets repræsentantskab med undtagelse af to medlemmer, som udpeges af Viborg Kommune og Gudenaacentralen. Hvert bestyrelsesmedlem har en personlig stedfortræder.

Formand
Claus Møller, Siemens

Medlemmer

Søren Dupont Kristensen, Energinet

Martin Sanderhoff, Viborg Kommune

Dennis Jeppesen, Solar A/S

Jacob Østergaard, DTU

Jens Erik Pedersen, Ørsted

Jens Ove Simonsen, formand for Gudenaacentralen

Knud Egon Poulsen, Dansk El-forbund

Svend Lykkemark Christensen, Dansk Energi

Mette K. . Lysdahl, Grundfos Holding A/S