Forskningsstrategi Energimuseet

– Energimuseets forskning er centreret om begrebet grøn omstilling og omfatter tiden med fossile brændsler, transitionen mod grønnere energi, samt en fremtid med 100% grøn energi.

– Energimuseet forskning er altid relateret til museets formål og vision og altid i samarbejde med energisektoren eller andre eksterne aktører.

– Energimuseet opsøger aktivt samarbejdspartnere med henblik på at have kontinuerligt og eksternt finansieret forskningsarbejde.

I 2017 har Energimuseet færdiggjort udfærdigelse af et bogprojekt omkring vindmøller i anledning af Danmarks Vindmølleforenings 40 års jubilæum. Tidligere museumsinspektør Flemming Petersen har arbejdet med projektet og i marts 2018 udkom bogen Da Danmark fik vinger.

Museumsinspektør Jytte Thorndahl fik i juni 2017 tilsagn fra Kulturministeriets Forskningsudvalg om et tilskud på 312.000 kr. til at gennemføre et større forskningsprojekt i 2018. Forskningsprojektet omhandler borgernes dagligdag med den grønne omstilling i Aarhus Kommune, og projektet gennemføres i samarbejde med Klimasekretariatet i Aarhus Kommune og lokale energiselskaber.

Projektet vil undersøge, hvilke holdninger og motivationer, der ligger bag den almindelige borgers adfærd omkring emnet grøn omstilling, samt undersøge, hvordan de enkelte borgere praktiserer grøn omstilling og bæredygtighed i hverdagen.

Projektet er en del af museets vedtagne forskningsstrategi, hvor ”Energimuseets forskning er centreret om begrebet grøn omstilling”.