Energimuseets forskning

 

Energimuseets forskning er centreret om begrebet grøn omstilling og omfatter tiden med fossile brændsler, transitionen mod grønnere energi, samt en fremtid med 100% grøn energi.

– Energimuseets forskning er altid relateret til museets formål og vision og foregår altid i samarbejde med energisektoren eller andre eksterne aktører.

– Energimuseet opsøger aktivt samarbejdspartnere med henblik på at have kontinuerligt og eksternt finansieret forskningsarbejde.

 

Forskningsprojekt – Hverdagsliv omkring den grønne omstilling

I 2018 fik museet økonomisk støtte på 312.000 kr. fra Humanistisk Forskningsråd til at gennemføre et forskningsprojekt med titlen ’Hverdagsliv omkring den grønne omstilling i Aarhus – værdier, holdninger og praksis’.

Projektet gik ud på at undersøge, hvordan aarhusianerne praktiserer den grønne omstilling og bæredygtighed i hverdagen samt hvilke værdier og holdninger, der ligger bag den daglige praksis.

Museumsinspektør Jytte Thorndahl, som er social antropolog, gennemførte i løbet af året en lang række dybdegående interviews med borgere i Aarhus, valgt ud fra alder, erhverv, familiesammensætning og boligtype.

De svarede på spørgsmål om deres dagligdag med varme, el og vand. Desuden blev der spurgt ind til kostvaner og eventuelle ændringer til mindre forbrug af kød samt til, hvordan man klarede transport til hverdag og i ferier. Der blev også stillet spørgsmål om genbrug og affaldssortering og endelig om, hvad man vidste om de planer og strategier, Aarhus Kommune har om at blive C02 neutral i 2030.

De interviewede blev også bedt om deres egen forklaring på, hvad den grønne omstilling handler om, og på hvad de selv mente, de gjorde i dagligdagen for denne omstilling. Desuden blev der gennemført interviews med ansatte i Klimasekretariatet og AURA Energi.

Resultatet af undersøgelsen kan læses i en rapport, som kan downloades her.

Bogprojekt – Da Danmark fik vinger

I 2017 færdiggjorde Energimuseet  et bogprojekt omkring vindmøller i anledning af Danmarks Vindmølleforenings 40 års jubilæum. Tidligere museumsinspektør Flemming Petersen har arbejdet med projektet, og i marts 2018 udkom bogen ‘Da Danmark fik vinger’.

Begge projekter  er en del af Energimuseets forskningsstrategi, hvor museets forskning er centreret om begrebet grøn omstilling.