ENERGIMUSEET GENÅBNEDE PÅ EARTHDAY 2021

Torsdag den 22. april – Earth Day 2021 – genåbnede Energimuseet.

Fra den 20 til den 22. april mødes verdens ledere under ledelse af præsident Joe Biden for at sikre jorden imod for store klimaændringer.

Den 22. april 2016 blev Parisaftalen underskrevet. FN-konvention, der forpligter alle verdens lande til at gøre alt, hvad de formår for at undgå at klodens temperatur stiger med mere end 2 grader i forhold til førindustrielt niveau.

Den 22. april er blevet en særlig mærkedag for klimadebatten og en dag, hvor vi kan og skal huske hinanden på, at vi skal arbejde for en mere bæredygtig verden. Både verdens ledere, dig og mig.

Det er 51 år siden, at Earth Day blev skabt af visionære politikere i USA, der allerede dengang kunne se, at vi måtte gøre noget for at redde os selv fra alt for omfattende klimaændringer. 20 år senere var Earth Day blevet et globalt fænomen og i dag er Earth Day det største græsrodsevent i verden. På Energimuseet vil vi fremover hylde Earth Day og gøre vores for at være aktiv deltager i forandringen. Vi sætter fokus på ansvarlig produktion og ansvarligt forbrug i hele 2021 og vil bidrage med viden og indsigt fremfor løftede pegefingre.

Vil du vide mere kan du besøge Earthday.org  eller earthday2021

PRESSEMEDDELELSE OM ÅBNING AF ENERGIMUSEET 22. APRIL 2021

 

KILDEMATERIALE: 

Parisaftalen er en international aftale inden for FN’s klimakonvention UNFCCC, som drejer sig om begrænsning af udledning af drivhusgasser gennem grøn omstillingklimatilpasning og finansiering heraf. Aftalen blev indgået på COP21-klimakonferencen i Paris i december 2015, og den træder i kraft i 2020.[1] 195 lande underskrev aftalen, som pr november 2017 er ratificeret af 171 lande.[2] Aftalen forpligter landene til at modvirke den globale opvarmning ved at holde den globale temperaturstigning under 2° C i forhold til det førindustrielle niveau, og stræber mod en temperaturstigning på kun 1,5° C.

Jordens dag fejres den 22. april hvert år. Dagen sigter mod at øge bevidstheden blandt masserne om klimaændringer og global opvarmning. Dagen inspirerer til at handle mod miljøbeskyttelse og fokusere på behovet for bevarelse. Jordens dag er anerkendt som den største borgerlige begivenhed i verden. Jordens dag kræver øjeblikkelig handling for at tackle industriel forurening, olieudslip, bortskaffelse af giftigt affald og andre. 2020 markerer 50 års jorddag.

Jordens dag vigtighed og betydning

Jordens dag blev først fejret den 22. april 1970, da 20 millioner amerikanere – 10% af den amerikanske befolkning på det tidspunkt gik ud på gaden for at protestere mod miljøkendskab. Siden da har det været en årlig begivenhed. Kreditten for denne store begivenhed kommer til den amerikanske senator Gaylord Nelson, der samlede folkes støtte til dette presserende spørgsmål. Som et resultat blev miljø og jordbeskyttelse et diskussionsemne på nationalt plan.

Efter flere års fortalervirksomhed og støtte fra aktivister over hele kloden gik Jordens dag 20 år senere. Den fik gradvist sin fremtrædende plads. I 2016 blev flere lande rundt om i verden enige om en juridisk bindende klimaaftale på klimakonferencen i Paris.