UNDERVISNING

Undervisning om den grønne omstilling

Vores forunderlige verden og Kender du dit CO2 aftryk? er to undervisningsforløb udviklet til hhv. 0-3 klasse og 4-9 klasse, hvor formålet grundlæggende er det sammen.

Nemlig at gøre eleverne klogere på natur, miljø, grøn omstilling og adfærd.

Vi formidler ikke kun energi ud fra en naturvidenskabelig vinkel, men i samspil med samfund, økonomi, politik og livsstil, med en holistisk tilgang til undervisningen hvor HandsON, involvering og debat er en naturlig del af et undervisningsforløb.

Vores dygtige undervisere møder eleverne i øjenhøjde, og vi tilbyder forløb for både daginstitutioner, grundskole og ungdomsuddannelser.

Undervisningen kan foregå på Energimuseets, men vi kommer også gerne ud på skolerne.

Læs mere om vores formidlingstjeneste her.

Ungdomsuddannelser

Grundskole

Børnehaver, dagplejere og vuggestuer

Ud af huset