GRATIS FORLØB VIBORG-SKOLER. 4-9 klasse.

Kender du dit CO2 fodaftryk?

De gratis forløb er for skoler i Viborg Kommune og gennemføres i perioden 17.-21. september 2018, og vi har plads til en skole pr. dag. Deltagerantal 200-600 elever.

Beskrivelse
Kender du dit CO2 fodaftryk? er en aktivitetsdag for hele skoler eller årgange på Energimuseet.

Aktivitet
Hvor stort et hus vil du bo i? Hvilken bil vil du køre i? Det er spørgsmål, som eleverne møder på posterne, når hele skolen leger sig igennem viden om klima, grøn omstilling og adfærd. I et spil om adfærd og CO2 fodaftryk kigger eleverne ind i fremtiden. På en anden post undersøger eleverne fødevarernes CO2 fodaftryk og smager på den grønne omstilling.
Vi samarbejder med skolen om at lave et dagsprogram, som passer til jer. Posterne er udviklet af museets formidlere og afvikles i samarbejde med lærerne. Museet sørger for al information samt materialer, således at lærerne nemt kan afvikle posten på dagen i samarbejde med museets formidlere. Posterne er elevaktiverende og dialogbaserede.

Eksempel på program
09:00 Ankomst
09:15 Velkomst og modtagelse på samlingsstedet
09:35 3 poster
11:05 Fælles frokostpause på samlingsstedet
11:50 3 poster
13:20 Fælles afslutning
13:30 Afgang

Formål
eleverne oplever den grønne omstilling i øjenhøjde og gennem sanserne.
eleverne opnår kendskab til komplekse globale- og lokale problemstillinger igennem konkrete cases.
eleverne får viden om klima, grøn omstilling og adfærd og opnår grøn ‘awareness’.
Aktivitetsdagen er målrettet færdigheds- og vidensmål inden for følgende fag og kompetenceområder. Niveauet kan tilpasse 4. – 9. klasse.
I biologi arbejder vi med kompetenceområderne perspektivering og økosystemer.
I geografi arbejder vi med kompetenceområderne perspektivering, jorden og dens klima.
I samfundsfag arbejder vi med kompetenceområderne økonomi og forbrugeradfærd.
I natur/teknologi arbejder vi med kompetenceområderne perspektivering, naturen lokalt og globalt, samt stof og energi.

Forløbet kan kombineres med forløbet Vores Forunderlige Verden for 0-3 klasse, så hele skolen samlet kan besøge energimuseet.

For booking kontakt os her.