HVERDAGSLIV MED DEN GRØNNE OMSTILLING I AARHUS

Værdier, holdninger og praksis.

I 2018 fik Energimuseet økonomisk støtte på 312.000 kr. fra Humanistisk Forskningsråd til at gennemføre et forskningsprojekt med titlen ’Hverdagsliv omkring den grønne omstilling i Aarhus – værdier, holdninger og praksis’.

Projektet gik ud på at undersøge hvordan aarhusianerne praktiserede den grønne omstilling og bæredygtighed i hverdagen samt hvilke værdi og holdninger der lå bag den daglige praksis. Museets inspektør Jytte Thorndahl, som er social antropolog, gennemførte i løbet af året en lang række dybdegående interviews med borgere i Aarhus valgt ud fra alder, erhverv, familiesammensætning og boligtype.

De svarede på spørgsmål om dagligdagen med varme, el og vand. Desuden blev der spurgt ind til kostvaner og eventuelle ændringer til mindre forbrug af kød, samt hvordan man klarede transport i hverdagen og ferier. Der blev også stillet spørgsmål om genbrug og affaldssortering og endelig, hvad man vidste om de planer og strategier, som Aarhus kommune har om at blive C02 neutral i 2030.

De interviewede blev også bedt om deres egen forklaring på, hvad den grønne omstilling drejer sig om, samt hvad de selv mente de gjorde i dagligdagen for denne omstilling. Desuden blev der gennemført interviews med ansatte i Klimasekretariatet og Aura Energi.

Resultatet af undersøgelsen kan læses i en rapport, som kan downloades her.

Du kan læse mere om Energimuseets forskningsstrategi her https://energimuseet.dk/om-energimuseet/forskning/