GRATIS FORLØB VIBORG-SKOLER. 0-3 Klasse.

“Vores forunderlige verden” 

De gratis forløb er for skoler i Viborg Kommune og gennemføres i perioden 17.-21. september 2018, og vi har plads til en skole pr. dag. Deltagerantal 200-600 elever.

Beskrivelse
Dagen er en aktivitetsdag for hele skoler eller årgange på Energimuseet, hvor der er fokus på leg, læring og bevægelse.

Aktivitet
Lup, kikkert, duck race, hjerne og brænde. Det er navne på poster, man kan møde på aktivitetsdagen ‘Vores funderlige verden’, hvor vores hjerne, en lup, tiden og vores sanser er forskellige metoder at gå på oplevelse i naturen med. På Energimuseet synes vi nemlig, at naturen både er vigtig at kende og et fantastisk sted at gå på oplevelse. På aktivitetsdagen bevæger eleverne sig rundt imellem forskellige poster, der sætter fokus på metoder til at undersøge naturen. For eksempel er naturen fuld af små krible krable-dyr lige for næsen af os, som vi sætter under lup. Den er fuld af dyr, som holder sig på sikker afstand, som vi fanger med kikkerten. Og så er naturen et fantastisk sted, hvor man kan have det sjovt sammen.

Vi samarbejder med skolen om at lave et dagsprogram, som passer til jer. Posterne er udviklet af museets formidlere og afvikles i samarbejde med lærerne. Museet sørger for al information samt materialer, således at lærerne nemt kan afvikle posten på dagen i samarbejde med museets formidlere. Posterne er elevaktiverende og dialogbaserede.

Eksempel på program
09:00 Ankomst
09:15 Velkomst og modtagelse på samlingsstedet
09:35 3 poster
11:05 Fælles frokostpause på samlingsstedet
11:40 3 poster
13:10 Fælles afslutning på samlingsstedet
13:20 Afgang

Posterne tilsammen strækker sig over kompetenceområderne undersøgelse og perspektivering i faget natur og teknologi
eleverne bruger deres sanser til at undersøge naturen med.
eleverne opnår kendskab til forskellige metoder at undersøge naturen med.
eleverne samarbejder om at gå på opdagelse i naturen.

Forløbet kan kombineres med Kender du dit CO2 fodaftryk for 4-9 klasse, så hele skolen samlet kan besøge Energimuseeet.

For booking kontakt os her.