FREMTIDENS ENERGIPROJEKTER

Solcelletag, energi-ø, genbrug af skolemøbler og tyresæd, der kan fremavle mindre klimabelastende køer…

Det er blot nogle få af fremtidens energiprojekter, som man kan blive klogere på i Energimuseets vandreudstilling FREMTIDEN ER GRØN – FREMTIDEN ER DANSK.

Udstillingen viser 24 af de mest spændende og innovative grønne projekter, som er under udvikling på danske universiteter og i virksomheder.

Projekterne sender et samlet signal om, at Danmark ligger i front, når det gælder udvikling af grønne løsninger –  og om,  at der stadig er håb derude.

Udstillingen blev indviet i forbindelse med Aalborg Bæredygtighedsfestival i september 2018, og en stor donation fra Hedeselskabet har gjort det muligt at sende den på turné i Danmark i 2019.

I 2020 kan FREMTIDEN ER GRØN – FREMTIDEN ER DANSK opleves på Energimuseet, men udstillingen kommer gerne på besøg i andre byer, hvor det kan være interessant i forbindelse med relevante bæredygtige aktiviteter.

Kontakt projektleder Louise Valeur for at hører nærmere, mail lv@energimuseet.dk