FREMTIDENS ENERGIPROJEKTER

Vandreudstilling

Tyresæd, energi-øer og genbrug af skolemøbler
… det er blot nogle få af fremtidens energiprojekter, som man kan blive klogere på i Energimuseets vandreudstilling, som har været på Danmarks turné i 2019.

Energimuseets  vandreudstilling FREMTIDEN ER GRØN – FREMTIDEN ER DANSK blev indviet i forbindelse Aalborg Bæredygtighedsfestival i september 2018 og viser 24 af de mest spændende og innovative grønne projekter, som er under udvikling på danske universiteter og virksomheder. Det er projekter, der spænder lige fra tyresæd, over en energi-ø til solcelletage og genbrug af skolemøbler og som samlet set sender et signal om, at Danmark ligger i front, når det gælder udvikling af grønne løsninger, og at der stadig er håb derude.

En stor donation fra Hedeselskabet har gjort det  muligt at sende udstillingen rundt i Danmark i 2019. I 2020 vil den være på Energimuseet, men den kan også komme på besøg i andre byer, hvor det kan være interessant i forbindelse med relevante bæredygtige aktiviteter. Kontakt projektleder Louise Valeur for at hører nærmere, mail lv@energimuseet.dk