Vindkraft

Vindkraft og Gedsermøllen

De ældste, kendte vindmøller er fundet i grænseområdet mellem Iran og Afghanistan. I senmiddelalderen kan man i Europa spore to mølletyper, Middelhavets tårnmølle og Nordeuropas stubmølle. I Centraleuropa, hvor vindforholdene var ringe, fandtes der ikke vindmøller på den tid. I 1800-tallet blev stubmøllen afløst af Den Hollandske Mølle. Møllerne blev primært brugt til at male korn.

I 1891 koblede opfinderen Poul la Coour en vindmølles aksel til en dynamo. Han gjorde mange eksperimenter og opfandt en række andre ting, som gjorde det muligt at benytte møllen i praksis. Fra 1903 begyndte han at afholde kurser på Askov Højskole for unge mænd, der gerne vil være elektrikere. Disse elektrikere blev oplært til at installere og drive vindkraftanlæg.

La Cours arbejde inspirerede andre møllebyggere. Især under 1. og 2. verdenskrig blev der bygget en del elproducerende vindmøller i Danmark. I 1957 blev Danmarks største vindmølle, Gedsermøllen, indviet.

Møllen var blevet konstrueret af Johannes Juul, der i 1903 havde været på kursus hos Poul la Cour. Gedser-møllen havde tre vinger med en bestemt profil og kunne fremstille vekselstrøm. Møllen kørte i 10 år og blev stoppet. Møllen kom dog til ære og værdighed igen i 1977. På det tidspunkt var Danmark og resten af den vestlige verden ramt af oliekrisen. Vedvarende energi og især vindkraft var igen kommet på dagsordenen. Gedsermøllen blev nu brugt som model for de mange nye små møller, der blev bygget på den tid.

En ny dansk vindmølleindustri havde set dagens lys. Danmark blev verdens førende producent af vindmøller.

0 Responses

  1. […] Læs mere om vindkraft i vores Vidensbank her […]