Ungdomsuddannelse

Vi kan tilbyde følgende aktiviteter og rundvisninger til ungdomsuddannelser.

Der er gratis adgang i forbindelse med undervisning.

For spørgsmål eller booking skriv til undervisning@energimuseet.dk

For ungdomsuddannelser i Viborg Kommune er det muligt at søge tilskud til transport via dette link www.klcviborg.dk/transport 


Tangeværket og naturen

Hvordan udnytter man Gudenåens vand til at lave strøm? Vi kommer forbi turbiner og generatorer og oplever hvordan vand kan blive til strøm. Turen går også forbi Tange sø, Danmarks største kunstige sø, og fisketrappen, hvor eleverne involveres i debatten om bæredygtighed og grøn omstilling

Klassetrin: ungdomsuddannelser   Varighed: en time, maks.  30 deltagere  Pris: 600 kr.


Byg og test vindmøller

Hvordan bygger man en vindmølle? Et praktisk HandsOn-undervisningsforløb, hvor eleverne selv skal bygge og teste vindmøller. I grupper samarbejder eleverne om at bygge vindmøller og efterfølgende teste dem i en vindtunnel ved forskellige vindhastigheder. Arbejdet er med fokus på samarbejde. Forløbet kan med fordel kombineres med rundvisningen omkring vindenergi.

Klassetrin: ungdomsuddannelser  Varighed: en time, maks. 30 deltagere    Pris: 600 kr.


Vindenergi

Hør historien om Danmark og vindmøllerne. I denne rundvisning får eleverne viden om vindmøllernes historie og fremtid. Hvad er vedvarende energi? Hvor kommer vinden fra og hvordan fungerer en vindmølle? Hvem fandt på at udnytte vindens energi? Rundvisningen giver en introduktion til de mest berømte vindmøller i Danmark.

Klassetrin: ungdomsuddannelser   Varighed: en time, maks. 30 deltagere  Pris: 600 kr.


Lyn og Torden

Hør om lyn og torden og oplev demonstration af lyn i Niels Bohr Tårnet. Vi sætter gang i Niels Bohrs Van de Graff-maskine, som han i sin tid brugte til forsøg. Bagefter slår Nikola Teslas spole gnister, og I kan høre fortællingen om trådløse signaler. Vi slutter af med højt hår.

Klassetrin: ungdomsuddannelser  Varighed: en halv time, maks. 70 deltagere  Pris: 350 kr.


Da Danmark fik strøm - dampmaskinen

Med udgangspunkt i museets dampmaskine fra 1895 ser vi på, hvordan strømmen blev produceret, hvad den har været brugt til og hvilke typer brændsler, der er anvendt. Alt dette sættes i sammenhæng med bæredygtig energi. Eleverne inddrages aktivt i undervisningen. Blandt andet udvælges et mandskab med de rette evner til at styre dampmaskinen.

Klassetrin: ungdomsuddannelser  Varighed: en time, maks. 30 deltagere  Pris 600 kr.


Energidag

Hvad er energi, og hvor kommer den fra? I dette undervisningsforløb er eleverne med til at undersøge og finde frem til svarene.

Energidagen tager  udgangspunkt i Tangeværket med vandkraft, men dagen kombineres også med vind- og solenergi. Forud for besøget vil det være en fordel, hvis eleverne kender til begreberne energi, effekt, joule og watt.

Klassetrin: ungdomsuddannelser  Varighed: tre timer, maks. 30 deltagere  Pris 1350 kr.