Undervisningsmateriale

Gå i dybden og bliv klogere

I forbindelse med besøg på Energimuseet er rig mulighed for at gå i dybden med udstillingerne. Eleverne kan løse opgaver på stedet eller læse om emnet og arbejde med opgaver på klassen.

Du kan hente inspiration i nedennævnte undervisningsmateriale, artikler og opgaver, som kvit og frit kan downloades.

Energi og klima

En verden i forandring - energi
En verden i forandring - klima
En verden i forandring - de fem lande
Klimakommisionsrapport

El

Oldemors, bedstemors og mors barndomshjem - opgaver til museets frilandshuse 5. - 7. klassetrin

Vandkraft

Gudenåcentralens historie og funktion
Gudenåcentralen - opgaver 8.-10. klassetrin
Gudenåcentralen - opgaver ungdomsuddannelser
Vandkraft - opgaver 4.-6. klassetrin

Vindkraft

Vindmøller - i medvind og modvind