Folkeskole

Vi kan tilbyde følgende undervisningsforløb/rundvisninger til grundskoler.

Der er gratis adgang i forbindelse med undervisning.

For spørgsmål eller booking kontakt undervisning@energimuseet.dk

For skoler i Viborg Kommune er det muligt at søge tilskud til transport via dette link www.klcviborg.dk/transport 


Aktivitetsdag for en hel skole

Aktivitetsdage eller skoleløb for hele skoler eller årgange. Der planlægges et tema for dagen, hvor elever kommer omkring forskellige poster med fokus på leg, læring og samarbejde. Ring, eller skriv for pris. Vi planlægger gerne i samarbejde med jer.


Energicirkler

I Energihaven lærer eleverne om energikredsløb. Eleverne deltager aktivt, når vi følger energien i haven fra solen til planterne til gederne til biogasanlægget. Eleverne skal også lave deres egen energicirkel. Besøget indeholder bål og sanseoplevelser, hvor eleverne smager på fremtidens mad, og i Lavvuteltet fortæller vi om energi.

Klassetrin: 0.- 5. klasse     Varighed: en time, maks. 30 deltagere     Pris: 600 kr.


Den lille opfinder - elektriske kredsløb

Et praktisk HandsOn-undervisningsforløb hvor eleverne selv skal eksperimentere med elektriske kredsløb. Undervejs får eleverne stillet små opgaver af stigende sværhedsgrad, som de skal samarbejde om at løse. Eleverne arbejder med batterier, ledninger, pærer mv. og lærer om elektricitet.

Klassetrin: 0. – 4. klasse     Varighed: en time, maks. 30 deltagere      Pris 600 kr.


Byg og test vindmøller

Hvordan bygger man en vindmølle? Et praktisk HandsOn-undervisningsforløb, hvor eleverne selv skal bygge og teste vindmøller. I grupper samarbejder eleverne om at bygge vindmøller og efterfølgende teste dem systematisk i en vindtunnel. Forløbet kan med fordel kombineres med rundvisningen omkring vindenergi.

Klassetrin: 3. klasse – 10. klasse    Varighed: en time, maks. 30 deltagere    Pris: 600 kr.


Vindmølleingeniør for en dag

Her skal eleverne rigtig have fundet håndværkerevnerne frem i dette HandsOn-forløb. For at bygge en vindmølle, så skal teambuilding, fingerfærdighed og snilde bruges. I grupper arbejder eleverne med papir, skruer, møtrikker og værktøj for at sammensætte deres egne vindmøller. Til sidst tester vi elevernes møller og ser, hvem der kan bestå som vindmølleingeniør.

Klassetrin: 7.-10. klasse    Varighed: 3 timer, maks. 30 deltagere   Pris: 2000 kr.


Vindenergi

Hør historien om Danmark og vindmøllerne. I denne rundvisning får eleverne viden om vindmøllernes historie og fremtid. Hvad er vedvarende energi? Hvor kommer vinden fra og hvordan fungerer en vindmølle? Hvem fandt på at udnytte vindens energi? Rundvisningen giver en introduktion til de mest berømte vindmøller i Danmark.

Klassetrin: 6. klasse – 10. klasse   Varighed: en time, maks. 30 deltagere   Pris: 600 kr.


Lyn og Torden

Hør om lyn og torden og oplev demonstration af lyn i Niels Bohr Tårnet. Vi sætter gang i Niels Bohrs Van de Graff-maskine, som han i sin tid brugte til forsøg. Bagefter slår Nikola Teslas spole gnister, og I kan høre fortællingen om trådløse signaler. Vi slutter af med højt hår til sidst.

Klassetrin: alle – vi tilpasser til målgruppen

Varighed: en halv time, maks. 70 deltagere Pris: 350 kr.


Da Danmark fik strøm - dampmaskinen

Med udgangspunkt i museets dampmaskine fra 1895 ser vi på, hvordan strømmen blev produceret, hvad den har været brugt til, og hvilke typer brændsler, der er anvendt. Alt dette sættes i sammenhæng med bæredygtig energi. Eleverne inddrages aktivt i undervisningen. Blandt andet udvælges et mandskab med de rette evner til at styre dampmaskinen.

Klassetrin: 4. - 10. klasse  Varighed: en time, maks. 30 deltagere   Pris 600 kr.


Tangeværket og naturen

Hvordan udnytter man Gudenåens vand til at lave strøm? Vi kommer forbi turbiner og generatorer og oplever, hvordan vand kan blive til strøm. Turen går også forbi Tange sø, Danmarks største kunstige sø, og fisketrappen, hvor eleverne involveres i debatten om bæredygtighed og grøn omstilling

Klassetrin: 6. klasse – 10. klasse   Varighed: en time, maks. 30 deltagere   Pris: 600 kr.


Tangeværket og naturen: fælles faglig prøve

Dette forløb er rettet særligt mod 9. klasses eksamen i den fælles faglige prøve i fysik, kemi, biologi og naturgeografi, men kan også med fordel benyttes i 8. klasse. Rundvisningen tager udgangspunkt i tværfaglige problemstillinger om Tangeværket, herunder bæredygtigheden og den grønne energi. Vi undersøger, måler og beregner, hvordan Gudenåens vand bliver lavet om til strøm. Eleverne kommer også forbi turbinerne og generatorerne og oplever, hvad der skal til for at lave et vandkraftværk. Undervejs i fortællingen tager eleverne billeder, så de hjemme kan arbejde videre med problemstillingerne.

Klassetrin: 8. klasse – 9. klasse   Varighed: 2 timer, maks. 30 deltagere   Pris: 900 kr.


Fra sort til grøn energi: fælles faglig prøve

Dette forløb er rettet særligt mod 9. klasses eksamen i den fælles faglige prøve i fysik, kemi, biologi og naturgeografi, men kan også med fordel benyttes i 8. klasse. Rundvisningen tager udgangspunkt i tværfaglige aktuelle problemstillinger, hvor eleverne oplever omstillingen fra sort til grøn energi gennem museets udstillinger. Undervejs i fortællingen tager eleverne billeder af forskellige genstande, så de hjemme kan arbejde videre med problemstillingerne.

Klassetrin: 8. klasse – 9. klasse   Varighed: en timer, maks. 30 deltagere   Pris: 600 kr.


Energidag

Hvad er energi, og hvor kommer den fra? I dette undervisningsforløb er eleverne med til at undersøge og finde frem til svarene.

Energidagen tager udgangspunkt i Tangeværket med vandkraft, men dagen kombineres også med vind- og solenergi. Forud for besøget vil det være en fordel, hvis eleverne er blevet introduceret for begreber som energi, effekt, joule og watt.

Klassetrin: 8. - 10. klasse   Varighed: tre timer, maks. 30 deltagere    Pris 1350 kr.