Elproduktion i Danmark

El her og nu

På den ene endevæg i udstillingen hænger et stort Danmarkskort, som viser elproduktionen i Danmark fordelt på centrale kraftværker, decentrale kraftvarme-værker, vindmøller og import/eksport.

Du kan også følge produktionen og forbruget af el nu og her ved at klikke på linket nedenfor.

Se Danmarkskortet