Bestyrelsen

Energimuseets bestyrelse er valgt af museets repræsentantskab med undtagelse af to medlemmer, som udpeges af Viborg Kommune og Gudenaacentralen. Hvert bestyrelsesmedlem har en personlig stedfortræder.

Formand
Torben Glar Nielsen, Energinet.dk

Næstformand

Byrådsmedlem Niels Dueholm, Viborg Kommune

Medlemmer
Claus Møller, Siemens

Holger Blok, EnergiMidt

Jacob Østergaard, DTU

Jens Erik Pedersen, Dong Energy

Jens Ove Simonsen, formand for Gudenaacentralen

Knud Egon Poulsen, Dansk El-forbund

Peter Helmer Steen, Nordsøfonden

Peter Hem, NKT Cables

Svend Lykkemark Christensen, Dansk Energi

 

Kommitteret bestyrelsesmedlem:

Adm. direktør Mona Juul, Envision