Bestyrelsen

Energimuseets bestyrelse er valgt af museets repræsentantskab med undtagelse af to medlemmer, som udpeges af Viborg Kommune og Gudenaacentralen. Hvert bestyrelsesmedlem har en personlig stedfortræder.

Formand
Torben Glar Nielsen, Energinet.dk

Næstformand

Byrådsmedlem Niels Dueholm, Viborg Kommune

Medlemmer
Claus Møller, Siemens

Dennis Jeppesen, Solar a/s

Jacob Østergaard, DTU

Thomas Christensen, Dong Energy

Jens Ove Simonsen, formand for Gudenaacentralen

Knud Egon Poulsen, Dansk El-forbund

Svend Lykkemark Christensen, Dansk Energi

Mette K. . Lysdahl, Grundfos Holding a/s