Bål til mad og varme

Til både indskoling og mellemtrin.

 

Ved ankomst bliver klassen modtaget af en formidler, der fortæller om bålets historie og sætter gang i forskellige aktiviteter. Eleverne deles ind i grupper, der hver får sit bålsted. De får tildelt forskellige materialer, som de skal få ild i. Afhængig af klassetrin kan det gøres med en sprittablet og tændstik eller strygestål. På dage med sol vil det også være muligt at forsøge sig med et brændglas. Eleverne får afprøvet forskellige typer brændsel (tørv, kul, brænde), og de får demonstreret, hvordan ilt og ild hænger sammen. De afprøver en blæsebælg og en pusteping, samt et brandtæppe til at slukke ilden. De koger noget vand og måler temperaturen. Det praktiske elevarbejde skal gerne give svar på: Hvad brænder bedst og hvorfor? Er der nogle materialer, der giver bedre varme end andre? Hvordan kan man få noget til at brænde hurtigere og bedre? Kan man måle varme?

 

Næste skridt bliver gennem en snak med eleverne om, hvad kan ild bruges til? Her knyttes der primært an til opvarmning af boligen og madlavning, fx brødbagning og stegning. Denne del af forløbet kombineres med, at børnene bager snobrød.

 

Dagen sluttes af med, at vi laver bål i en Lavvu, hvor eleverne placeres omkring bålet. Læreren tager selv over og styrer resten af forløbet. En kiste med rekvisitter findes frem, og børnene skal på skift fortælle en historie, der måske kan relatere sig til lys, varme og ild.

 

Læring: Eleverne skal gå fra besøget med en god kropslig oplevelse, de skal have lært noget om natur og ild og oplevelsen skal befordre deres fantasi og fortællelyst. I forhold til fællesmål for Naturteknologi vil eleverne i den naturfaglige del af forløbet blive aktivt involveret, så de i en vis udstrækning er med til at "designe egne undersøgelser". Forløbet vil indeholde tværfaglige aspekter, så eleverne får indsigt og forståelse for "de gensidige relationer mellem mennesket, natur, teknologi og samfund." Eleverne vil undervejs skulle "inddrage relevant naturfaglig viden og begreber@ og de forskellige tiltag med bålet skal de "begrunde undervejs i arbejdsprocessen".

 

Afslutningen med bålfortællingerne vil bidrage til, at eleverne "opnår færdigheder i et kommunikere, formidle og videndele".

Comments are closed.